GDPR

Úvod

Přídavné materiály

Ochrana kořene svaru-systém Aquasol

Ochrana proti laseru

Mobilní tepelné zpracování

Žárové nástřiky a laserové návary

Práškové řezání plamenem

Spreje a kapaliny

Tepelně odolné tkaniny a výrobky

Brusné a leštící kotouče

Ochranné pomůcky

Katalogy ke stažení

 

Informace o zpracování osobních údajů

Dodavatelé a odběratelé – přímý prodej mimo e-shop

 

Správce:                      WIRPO s.r.o.

                                    se sídlem Škrobárenská 518/16, Trnitá, 617 00 Brno                         

IČ 25310054

                                    jednající jednatelkou paní Pavlou Linduškovou

                                    dále také jen správce

 

Správce tímto informuje své obchodní partnery z řad dodavatelů a odběratelů (dále také jen „subjekt údajů“ nebo „smluvní partner“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Správce. Správce zpracovává údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění níže uvedených stanovených účelů.

Plnění povinností z uzavřené smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu:

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • bankovní spojení a údaje o úhradách plnění ze smlouvy
 • záznamy o komunikaci, které mohou obsahovat údaje o osobách oprávněných jednat za subjekt údajů, včetně jeho zaměstnanců, v rozsahu, který tato osoba sama uvede (například v patičce e-mailu a podobně),
 • další informace, s nimiž se Správce seznámí v průběhu smluvního vztahu, které se mohou týkat přímo subjektu údajů či dalších osob.

V souvislosti s plněním smluvních povinností Správce jsou dále plněny zákonné povinnosti (uchovávání daňových a účetních odkladů) a získané osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem oprávněných zájmů Správce, zejména za účelem kontroly a doložitelnosti plnění, možnosti vymáhání pohledávek a uplatňování právních nároků, nabídek ve formě přímého marketingu či ověřování bonity.

Záznamy se uchovávají nejméně po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu, není-li Správci zákonem (zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňové a účetní předpisy) uloženo jejich uchování po dobu delší.

 1. Souhlas ke zpracování osobních údajů

Údaje mohou být dále zpracovány na základě souhlasu ke zpracování osobních údajů, byl-li udělen. Souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Subjekt údajů bere na vědomí, že je-li součástí smlouvy uzavřené se Správcem souhlas ke zpracování osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů, pak tento s účinností ke dni 25. 5. 2018 pozbyl platnosti a Správce tedy na základě takového souhlasu žádné zpracování osobních údajů neprovádí. 

 1. Obecné informace o zpracování osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam Správce poskytne na vyžádání.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (tj. země mimo EU a Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) ani mezinárodní organizaci. Výjimkou jsou případy, kdy je předání těchto osobních údajů nutné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům (příjemci), které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání osobních údajů, a to za podmínek stanovených zákonem.

 1. Práva subjektu údajů související se zpracováním

Subjekt údajů má právo:

 • žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů,
 • požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,
 • při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy požádat, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno,
 • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů, je-li pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

 1. Kontaktní údaje Správce

Název: WIRPO s.r.o.

Sídlo: Škrobárenská 518/16, Trnitá, 617 00 Brno

Kontaktní osoba: Martin Milec

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Aktualizace

Subjekt údajů bere na vědomí, že jakékoliv aktualizace těchto informací budou správcem zveřejněny na adrese: wirpo.cz Správce není povinen o těchto aktualizacích informovat jiným způsobem.

Verze 1.4

Zpracovaná/revize ke dni 10. 4. 2020 

Adresa

Škrobárenská 518/16 - Hala B8
Brno  617 00, Czech Republic
GPS: 49°10'55.5"N 16°37'31.8"E

tel.: +420 543 250 727
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

WIRPO s.r.o.

Zabýváte se problematikou svařování, navařování, povrchovými úpravami nebo předehřevy? 

Společnost Wirpo® s.r.o. je dodavatelem materiálů pro tuto oblast od renomovaných českých i světových výrobců.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Evidujeme v běžném režimu.