Prášky pro navařování laserem a PTA

Úvod

Přídavné materiály

Ochrana kořene svaru-systém Aquasol

Ochrana proti laseru

Mobilní tepelné zpracování

Žárové nástřiky a laserové návary

Práškové řezání plamenem

Spreje a kapaliny

Tepelně odolné tkaniny a výrobky

Brusné a leštící kotouče

Ochranné pomůcky

Katalogy ke stažení

 

 

POPTAT

Poptávka produktu Prášky pro navařování PTA a Laserem

Prosím vyplňte následující formulář, zašleme vám potřebné informace na e-mail.

PRÁŠKY NA NAVAŘOVÁNÍ PTA A LASEREM

 

Prášky na bázi Niklu

 
Označení

Typ slitiny

Zrnitost Tvrdost C Ni Cr B Si Fe Mo Ostatní
31.25.10 Alloy 625 -150 +63µm  200 HV  ≤0,03  base  21,0  -  0,4 1,4 9,0  Nb=3,5
31.96.10 Alloy C276 -150 +53µm  210 HV  ≤0,02  base  15,2  -  0,1 3,0 15,5  W=3,8 Co=2,0
31.10.10 NiBSi 22 HRC SF -150 +53µm  22 HRC  -  base  -  1,3  2,3 1,0 -  -
10.11.6 NiCrBSi 30 HRC SF -125 +45µm  30 HRC  0,15  base  7,0  1,25  3,4 3,0 - -
10.12.6 NiCrBSi 40 HRC SF -125 +45µm  40 HRC 0,25  base  7,5  1,7  3,5 2,5 -  -
31.14.10 NiCrBSi 50 HRC SF -150 +53µm  50 HRC  0,5  base  14,0  2,5  3,7 4,0 -  -
31.15.10 NiCrBSi 60 HRC SF -150 +53µm  60 HRC  0,75  base  14,0  3,3  4,5 4,5 -  -
10.16.6 NiCrBSi-CuMo -125 +45µm  58 HRC  0,5  base  16,0  3,5  4,5 3,5 3,0  Cu=3,0

31.25.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 200 HV
Slitina na bázi NiCrMoNb podobného chemického složení jako je slitina typu 625.
Slitina poskytuje vrstvy velmi dobrou odolností proti korozi v různých prostředích, vysokoteplotní oxidaci do teplot 970 °C, dobrou odolnost proti opotřebení a vysokou houževnatost. Svarový kov je odolný proti trhlinám za tepla.
Použití pro opravy součástí ze slitin typu 625 anebo podobných niklových superslitin, návary na níkolegované, středně legované a vysokolegované oceli. Součásti vystavené koroznímu prostředí, vysokým teplotám a mechanickému zatížení, aplikace v chemickém a petrochemickém průmyslu, energetice
a pod.

31.96.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 210 HV
Slitina na bázi NiCrMoW podobného chemického složení jako je slitina typu C-276.
Excelentní odolnost ve vysoce korozních prostředích obsahujících chloridy a různé minerální kyseliny. Návar je odolný proti důlkové korozi, vysokoteplotní korozi a koroznímu praskání pod napětím.
Použití převážně v chemickém průmyslu pro komponenty pracující ve vysoce korozním prostředí, navařování forem a lisovacích nástrojů pracujících při vysokých teplotách.

31.10.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 22 HRC
Slitina na bázi NiBSi s dobrou odolností proti oxidaci a opotřebení a odolností proti rázům. Snadná obrobitelnost.
Použití pro návary vrstev kde není požadována vysoká tvrdost, dostavba rozměrů opravy odlitků z litiny, sklářské formy a pod.

10.11.6
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 30 HRC
Slitina na bázi NiCrBSi pro aplikace kde je vyžadována dobrá obrobitelnost a kde tvrdost cca. 30 HRC je postačující z hlediska odolnosti proti opotřebení. Použití pro opravy malých plunžrů a ústí forem ve sklářském průmyslu a pod.

10.12.6
-125 +45 µm / atomizovaný v plynu / 40 HRC
Slitina na bázi NiCrBSi poskytující vyšší odolnost proti opotřebení a horší obrobitelnost než slitina 10.11.6.
Použití pro opravy a dostavbu poškozených forem a ostatních součástí ve sklářském průmyslu, ventily, ložiska, smýkadla, těsnicí kroužky a pod.

31.14.10
-
150 +63 µm / atomizovaný v plynu / 50 HRC
Slitina na bázi NiCrBSi s vynikající odolností proti opotřebení a korozi v různých provozních médiích. Vrstvy jsou odolné abrazivnímu opotřebení, erozi a kavitaci. Dalšího zvýšení tvrdosti lze dosáhnout přidáním wolfram karbidu.
Aplikace kde je vyžadována odolnost proti opotřebení a korozi jako jsou komponenty v chemickém a petrochemickém průmyslu, dopravní šneky, vodící válce, lopatky ventilátorů apod.

31.15.10
-150 +63 µm / atomizovaný v plynu / 60 HRC
Slitina na bázi NiCrBSi s vynikající odolností proti opotřebení a korozi v různých provozních médiích. Vrstvy jsou odolné abrazivnímu opotřebení, erozi a kavitaci. Dalšího zvýšení tvrdosti lze dosáhnout přidáním wolfram karbidu.
Aplikace kde je vyžadována odolnost proti opotřebení a korozi jako jsou komponenty v chemickém a petrochemickém průmyslu, dopravní šneky, vodící válce, lopatky ventilátorů apod.

10.16.6
-125 +45 µm / atomizovaný v plynu / 58 HRC
Stavitelná slitina na bázi NiCrBSi s přídavkem Mo a Cu. Návary poskytují lepší odolnost vůči korozi v různých kyselých a alkalických pracovních prostředích a nízkou citlivost vůči trhlinám.
Aplikace kde je vyžadována odolnost proti opotřebení a korozi jako jsou komponenty v chemickém a petrochemickém průmyslu, dopravní šneky, vodící válce, lopatky ventilátorů apod.

Prášky na bázi Kobaltu

 
Označení Typ slitiny Zrnitost Tvrdost C Ni Cr Co Si W Fe Mo
31.01.10 Co Alloy, Grade 1 -150 +53µm 55 HRC 2,5  -  30,0 base  -  12,0  -  -
31.06.10 Co Alloy, Grade 6 -150 +53µm 40 HRC 1,1  -  28,0 base  -  4,0  -  -
2540.00 Co Alloy, Grade F -150 +53µm 42 HRC 1,7  22,8  25,7 base  1,2  12,5  1,2  -
31.12.10 Co Alloy, Grade 12 -150 +53µm 48 HRC 1,5  -  28,0 base  -  8,0  -  -
31.21.10 Co Alloy, Grade 21 -150 +53µm 30 - 45* HRC 0,25  2,8  27,0 base  1,0  -  1,5  5,5
2525-00 Co Alloy, Grade 25 -150 +53µm 20 - 45* HRC 0,15  11,0  20,0 base  0,6  14,5  2,0  -
T-400 Co Alloy, T-400 -150 +53µm 53 HRC 0,01  0,5  9,0 base  2,7  -  0,5  29,5
T-800 Co Alloy, T-800 -150 +53µm 53 - 60 HRC <0,08  <1,5  18,0 base  3,4  -  <1,5  28,0

Stellite a Tribaloy jsou registrované značky Deloro Stellite.   Index * udává hodnoty tvrdosti po mechanickém zpevnění

31.01.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 55 HRC
Prášek na bázi kobaltu s podobným složením jako Stellite 1.
Slitina poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení v podmínkách těžké abraze a eroze a taktéž dobrou odolnost proti korozi a oxidaci v různých pracovních médiích. Slitina si zachovává tvrdost i při teplotách překračujících 730 °C.
Použití zejména tam kde jsou vyžadovány vrstvy odolné proti abrazi a korozi, pro aplikace jako jsou pouzdra čerpadel, rotační těsnící kroužky, ložiskové pouzdra.

31.06.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 40 HRC
Prášek na bázi kobaltu s podobným složením jako Stellite 6.
Nejpoužívanější kobaltová slitina určená pro provozní podmínky kde je vyžadována odolnost proti opotřebení doprovázená tepelnými šoky, rázovým zatížením a korozí. Slitina si zachovává přiměřenou hodnotu tvrdosti při teplotách do 500 °C.
Materiál poskytuje vyšší odolnost proti rázům jako 31.01.10.
Díky vynikajícím kluzným vlastnostem a odolnosti proti zadírání je slitina často používána pro aplikace na sedla ventilů.
Aplikace jako kluzné plochy s třením kov-kov, sedla ventilů, těsnící plochy armatur, hřídele a kluzné plochy čerpadel.

2540.00
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 42 HRC
Navařování vrstev odolných proti abrazi pracujících při zatížení tlakem. Dobrá odolnost proti korozi a vysokým teplotám, aplikace do 900 °C. Díky nízkému koeficintu tření kov-kov poskytuje slitina vynikající odolnost proti adhezivnímu opotřebení.
Použití pro návary ventilů automobilových a lodních motorů.

31.12.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 48 HRC
Prášek na bázi kobaltu s podobným složením jako Stellite 12.
V porovnání s práškem 31.06.10 poskytuje slitina lepší odolnost proti erozi, abrazi a kluznému opotřebení a v porovnání s 31.01.10 je slitina odolnější proti tepelným šokům a rázovým zatížením.
Mezi typické aplikace patří: řezné nástroje které musejí odolávat abrazi, žáru a korozi jako jsou průmyslové nože pro řezání plastů, papíru a syntetických vláken, pilové břity v dřevařském průmyslu, lopatky čerpadel, ložiskové pouzdra, plunžry forem ve sklářském průmyslu, pro navařování motorových ventilů, přítlačné válce při zpracování kovů a hrany lopatek rotorů apod.

31.21.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 30 HRC,  45 HRC*
Prášek na bázi kobaltu s podobným složením jako Stellite 21. Slitina poskytuje nejhouževnatější nerezavějící a žárupevné vrstvy ze všech běžných Co slitin. Slitina je vytvrditelná za studena, má výborné kluzné vlastnosti kov-kov, teplotní odolnost v oxidačním a redukčním prostředí do 800°C, krátkodobě do 1100°C. Slitina poskytuje vyšší odolnost v prostředích jako je např. kyselina sírová a kyselina chlorovodíková než ostatní CoCrW slitiny. Materiál není doporučený pro podmínky těžké abraze.
Použití pro aplikace zahrnující kavitaci, erozi, korozi, a vysoké teploty jako jsou ventily spalovacích motorů, plynové turbiny v energetice apod., nástroje pro práci za tepla s tepelnými šoky.

2525-00
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 20 HRC,  45 HRC*
Prášek na bázi kobaltu s podobným složením jako Stellite 25.  Slitina poskytuje vynikající odolnost proti rázům a únavě při vysokých teplotách, opotřebení kov-kov a korozi při vysokých teplotách.
Typické aplikace: nástroje pro zpracování kovů kde je vyžadována odolnost proti kombinaci opotřebením kov-kov, tepelné únavě a šokům a vysokoteplotní korozi. Např.: kovací zápustky, protlačovací a válcovací trny, nože ostřihovadla pracující při vysokých teplotách.

T-400
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / ~ 53 HRC
Prášek na bázi Co-Mo-Cr-Si podobného složení jako slitina Tribaloy T-400.
Použití pro aplikace kde je vyžadována vysoká korozní odolnost, odolnost proti oxidaci při vysokých teplotách, vysoká odolnost proti kluznému opotřebení a zadírání jako např. sedla ventilů, kluzné plochy součástí čerpadel, součásti plynových turbin vystavené únavovému/vibračnímu opotřebení a pod.

T-800
-
150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 53 - 60 HRC
Prášek na bázi Co-Mo-Cr-Si podobného složení jako slitina Tribaloy T-800. Materiál poskytuje vyšší korozní odolnost a odolnost proti oxidaci při vyšších teplotách než slitina T-400.
Použití pro aplikace kde je vyžadována vysoká korozní odolnost, odolnost proti oxidaci při vysokých teplotách, vysoká odolnost proti kluznému opotřebení a zadírání jako např. sedla ventilů, kluzné plochy součástí čerpadel, součásti plynových turbin vystavené únavovému/vibračnímu opotřebení a pod.


Prášky na bázi Železa

 
 Označení Typ slitiny  Zrnitost  Tvrdost  C  Ni  Cr  Mn  Si Fe Mo Ostatní
 31.46.10 AISI 316L -150 +53µm   160 HV  ≤ 0,03 12,0  17,0 1,5  0,8 base  2,5 -
 316 HIC AISI 316H -150 +53µm   190 HV  0,11  12,0  17,0  0,2  0,8 base  2,2 -
 31.91.10 AISI 410L -150 +53µm   220 HV  ≤ 0,03  -  12,5  0,1  0,5 base  -  -
 M2  Nástrojová ocel -150 +53µm   63 HRC  1,0  -  4,0  0,3  0,3 base  5,0 W=6,2 V=2,0

 

31.46.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 160 HV
Prášek z austenitické nerezavějící Cr-Ni oceli / AISI 316L. Austenitický svarový kov je odolný korozi, důlkové korozi a mezi-krystalické korozi do 400 °C, odolný proti opalu do 800 °C. Dobrá obrobitelnost, leštitelný.
Použití pro vrstvy odolné korozi v chemickém a potravinářském průmyslu, taktéž jako mezivrstvy pří navařování tvrdých vrstev.

316HIC
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 190 HV
Prášek z austenitické nerezavějící Cr-Ni oceli s vyšším obsahem uhlíku pro aplikace pracující při vyšších teplotách.
Svarový kov je odolný korozi, důlkové korozi a štěrbinové korozi v různých pracovních médiích.
Použití pro vrstvy odolné korozi v chemickém a petrochemickém průmyslu.

31.91.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 40 HRC
Přídavný materiál typu 13% Cr nerezavějící oceli pro navařování těsnících ploch ventilů plynových, vodních a parních potrubních systémů pracujících do teplot +450°C.

M2
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 63 HRC
Přídavný materiál legovaný Cr-Mo-W-V pro navařování rychlořezných nástrojových ocelí. Navařování značně namáhaných nástrojů na obrábění materiálů s vyšší pevností a s potřebou na velmi dobrou houževnatost navařeného kovu. Svarový kov po navaření obrobitelný broušením, není náchylný na tvorbu trhlin, vysoká odolnost proti otěru kov-kov, odolný tepelným šokům a rázům při současném namáháni a tlaku.
Použití pro řezné a střižné nástroje, razníky, matrice, střižnice, protlačovací trny, návary střižných hran, frézy, obrážecí nože, protahováky.

Adresa

Škrobárenská 518/16 - Hala B8
Brno  617 00, Czech Republic
GPS: 49°10'55.5"N 16°37'31.8"E

tel.: +420 543 250 727
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

WIRPO s.r.o.

Zabýváte se problematikou svařování, navařování, povrchovými úpravami nebo předehřevy? 

Společnost Wirpo® s.r.o. je dodavatelem materiálů pro tuto oblast od renomovaných českých i světových výrobců.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Evidujeme v běžném režimu.

Uložit nastavení
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
essential
Jsou nezbytné pro zajištění základních funkcí stránek a pro správný provoz webu. Z toho důvodu jsou povinné a nelze je vypnout.
Systémové
Povolit
analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Quantcast
Povolit
Zakázat