Prášky pro navařování laserem a PTA

Úvod

Přídavné materiály

Ochrana kořene svaru-systém Aquasol

Ochrana proti laseru

Mobilní tepelné zpracování

Žárové nástřiky a laserové návary

Práškové řezání plamenem

Spreje a kapaliny

Tepelně odolné tkaniny a výrobky

Brusné a leštící kotouče

Ochranné pomůcky

Katalogy ke stažení

 

 

POPTAT

Poptávka produktu Prášky pro navařování PTA a Laserem

Prosím vyplňte následující formulář, zašleme vám potřebné informace na e-mail.

PRÁŠKY NA NAVAŘOVÁNÍ PTA A LASEREM

 

Prášky na bázi Niklu

 
Označení

Typ slitiny

Zrnitost Tvrdost C Ni Cr B Si Fe Mo Ostatní
31.25.10 Alloy 625 -150 +63µm  200 HV  ≤0,03  base  21,0  -  0,4 1,4 9,0  Nb=3,5
31.96.10 Alloy C276 -150 +53µm  210 HV  ≤0,02  base  15,2  -  0,1 3,0 15,5  W=3,8 Co=2,0
31.10.10 NiBSi 22 HRC SF -150 +53µm  22 HRC  -  base  -  1,3  2,3 1,0 -  -
10.11.6 NiCrBSi 30 HRC SF -125 +45µm  30 HRC  0,15  base  7,0  1,25  3,4 3,0 - -
10.12.6 NiCrBSi 40 HRC SF -125 +45µm  40 HRC 0,25  base  7,5  1,7  3,5 2,5 -  -
31.14.10 NiCrBSi 50 HRC SF -150 +53µm  50 HRC  0,5  base  14,0  2,5  3,7 4,0 -  -
31.15.10 NiCrBSi 60 HRC SF -150 +53µm  60 HRC  0,75  base  14,0  3,3  4,5 4,5 -  -
10.16.6 NiCrBSi-CuMo -125 +45µm  58 HRC  0,5  base  16,0  3,5  4,5 3,5 3,0  Cu=3,0

31.25.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 200 HV
Slitina na bázi NiCrMoNb podobného chemického složení jako je slitina typu 625.
Slitina poskytuje vrstvy velmi dobrou odolností proti korozi v různých prostředích, vysokoteplotní oxidaci do teplot 970 °C, dobrou odolnost proti opotřebení a vysokou houževnatost. Svarový kov je odolný proti trhlinám za tepla.
Použití pro opravy součástí ze slitin typu 625 anebo podobných niklových superslitin, návary na níkolegované, středně legované a vysokolegované oceli. Součásti vystavené koroznímu prostředí, vysokým teplotám a mechanickému zatížení, aplikace v chemickém a petrochemickém průmyslu, energetice
a pod.

31.96.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 210 HV
Slitina na bázi NiCrMoW podobného chemického složení jako je slitina typu C-276.
Excelentní odolnost ve vysoce korozních prostředích obsahujících chloridy a různé minerální kyseliny. Návar je odolný proti důlkové korozi, vysokoteplotní korozi a koroznímu praskání pod napětím.
Použití převážně v chemickém průmyslu pro komponenty pracující ve vysoce korozním prostředí, navařování forem a lisovacích nástrojů pracujících při vysokých teplotách.

31.10.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 22 HRC
Slitina na bázi NiBSi s dobrou odolností proti oxidaci a opotřebení a odolností proti rázům. Snadná obrobitelnost.
Použití pro návary vrstev kde není požadována vysoká tvrdost, dostavba rozměrů opravy odlitků z litiny, sklářské formy a pod.

10.11.6
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 30 HRC
Slitina na bázi NiCrBSi pro aplikace kde je vyžadována dobrá obrobitelnost a kde tvrdost cca. 30 HRC je postačující z hlediska odolnosti proti opotřebení. Použití pro opravy malých plunžrů a ústí forem ve sklářském průmyslu a pod.

10.12.6
-125 +45 µm / atomizovaný v plynu / 40 HRC
Slitina na bázi NiCrBSi poskytující vyšší odolnost proti opotřebení a horší obrobitelnost než slitina 10.11.6.
Použití pro opravy a dostavbu poškozených forem a ostatních součástí ve sklářském průmyslu, ventily, ložiska, smýkadla, těsnicí kroužky a pod.

31.14.10
-
150 +63 µm / atomizovaný v plynu / 50 HRC
Slitina na bázi NiCrBSi s vynikající odolností proti opotřebení a korozi v různých provozních médiích. Vrstvy jsou odolné abrazivnímu opotřebení, erozi a kavitaci. Dalšího zvýšení tvrdosti lze dosáhnout přidáním wolfram karbidu.
Aplikace kde je vyžadována odolnost proti opotřebení a korozi jako jsou komponenty v chemickém a petrochemickém průmyslu, dopravní šneky, vodící válce, lopatky ventilátorů apod.

31.15.10
-150 +63 µm / atomizovaný v plynu / 60 HRC
Slitina na bázi NiCrBSi s vynikající odolností proti opotřebení a korozi v různých provozních médiích. Vrstvy jsou odolné abrazivnímu opotřebení, erozi a kavitaci. Dalšího zvýšení tvrdosti lze dosáhnout přidáním wolfram karbidu.
Aplikace kde je vyžadována odolnost proti opotřebení a korozi jako jsou komponenty v chemickém a petrochemickém průmyslu, dopravní šneky, vodící válce, lopatky ventilátorů apod.

10.16.6
-125 +45 µm / atomizovaný v plynu / 58 HRC
Stavitelná slitina na bázi NiCrBSi s přídavkem Mo a Cu. Návary poskytují lepší odolnost vůči korozi v různých kyselých a alkalických pracovních prostředích a nízkou citlivost vůči trhlinám.
Aplikace kde je vyžadována odolnost proti opotřebení a korozi jako jsou komponenty v chemickém a petrochemickém průmyslu, dopravní šneky, vodící válce, lopatky ventilátorů apod.

Prášky na bázi Kobaltu

 
Označení Typ slitiny Zrnitost Tvrdost C Ni Cr Co Si W Fe Mo
31.01.10 Co Alloy, Grade 1 -150 +53µm 55 HRC 2,5  -  30,0 base  -  12,0  -  -
31.06.10 Co Alloy, Grade 6 -150 +53µm 40 HRC 1,1  -  28,0 base  -  4,0  -  -
2540.00 Co Alloy, Grade F -150 +53µm 42 HRC 1,7  22,8  25,7 base  1,2  12,5  1,2  -
31.12.10 Co Alloy, Grade 12 -150 +53µm 48 HRC 1,5  -  28,0 base  -  8,0  -  -
31.21.10 Co Alloy, Grade 21 -150 +53µm 30 - 45* HRC 0,25  2,8  27,0 base  1,0  -  1,5  5,5
2525-00 Co Alloy, Grade 25 -150 +53µm 20 - 45* HRC 0,15  11,0  20,0 base  0,6  14,5  2,0  -
T-400 Co Alloy, T-400 -150 +53µm 53 HRC 0,01  0,5  9,0 base  2,7  -  0,5  29,5
T-800 Co Alloy, T-800 -150 +53µm 53 - 60 HRC <0,08  <1,5  18,0 base  3,4  -  <1,5  28,0

Stellite a Tribaloy jsou registrované značky Deloro Stellite.   Index * udává hodnoty tvrdosti po mechanickém zpevnění

31.01.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 55 HRC
Prášek na bázi kobaltu s podobným složením jako Stellite 1.
Slitina poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení v podmínkách těžké abraze a eroze a taktéž dobrou odolnost proti korozi a oxidaci v různých pracovních médiích. Slitina si zachovává tvrdost i při teplotách překračujících 730 °C.
Použití zejména tam kde jsou vyžadovány vrstvy odolné proti abrazi a korozi, pro aplikace jako jsou pouzdra čerpadel, rotační těsnící kroužky, ložiskové pouzdra.

31.06.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 40 HRC
Prášek na bázi kobaltu s podobným složením jako Stellite 6.
Nejpoužívanější kobaltová slitina určená pro provozní podmínky kde je vyžadována odolnost proti opotřebení doprovázená tepelnými šoky, rázovým zatížením a korozí. Slitina si zachovává přiměřenou hodnotu tvrdosti při teplotách do 500 °C.
Materiál poskytuje vyšší odolnost proti rázům jako 31.01.10.
Díky vynikajícím kluzným vlastnostem a odolnosti proti zadírání je slitina často používána pro aplikace na sedla ventilů.
Aplikace jako kluzné plochy s třením kov-kov, sedla ventilů, těsnící plochy armatur, hřídele a kluzné plochy čerpadel.

2540.00
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 42 HRC
Navařování vrstev odolných proti abrazi pracujících při zatížení tlakem. Dobrá odolnost proti korozi a vysokým teplotám, aplikace do 900 °C. Díky nízkému koeficintu tření kov-kov poskytuje slitina vynikající odolnost proti adhezivnímu opotřebení.
Použití pro návary ventilů automobilových a lodních motorů.

31.12.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 48 HRC
Prášek na bázi kobaltu s podobným složením jako Stellite 12.
V porovnání s práškem 31.06.10 poskytuje slitina lepší odolnost proti erozi, abrazi a kluznému opotřebení a v porovnání s 31.01.10 je slitina odolnější proti tepelným šokům a rázovým zatížením.
Mezi typické aplikace patří: řezné nástroje které musejí odolávat abrazi, žáru a korozi jako jsou průmyslové nože pro řezání plastů, papíru a syntetických vláken, pilové břity v dřevařském průmyslu, lopatky čerpadel, ložiskové pouzdra, plunžry forem ve sklářském průmyslu, pro navařování motorových ventilů, přítlačné válce při zpracování kovů a hrany lopatek rotorů apod.

31.21.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 30 HRC,  45 HRC*
Prášek na bázi kobaltu s podobným složením jako Stellite 21. Slitina poskytuje nejhouževnatější nerezavějící a žárupevné vrstvy ze všech běžných Co slitin. Slitina je vytvrditelná za studena, má výborné kluzné vlastnosti kov-kov, teplotní odolnost v oxidačním a redukčním prostředí do 800°C, krátkodobě do 1100°C. Slitina poskytuje vyšší odolnost v prostředích jako je např. kyselina sírová a kyselina chlorovodíková než ostatní CoCrW slitiny. Materiál není doporučený pro podmínky těžké abraze.
Použití pro aplikace zahrnující kavitaci, erozi, korozi, a vysoké teploty jako jsou ventily spalovacích motorů, plynové turbiny v energetice apod., nástroje pro práci za tepla s tepelnými šoky.

2525-00
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 20 HRC,  45 HRC*
Prášek na bázi kobaltu s podobným složením jako Stellite 25.  Slitina poskytuje vynikající odolnost proti rázům a únavě při vysokých teplotách, opotřebení kov-kov a korozi při vysokých teplotách.
Typické aplikace: nástroje pro zpracování kovů kde je vyžadována odolnost proti kombinaci opotřebením kov-kov, tepelné únavě a šokům a vysokoteplotní korozi. Např.: kovací zápustky, protlačovací a válcovací trny, nože ostřihovadla pracující při vysokých teplotách.

T-400
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / ~ 53 HRC
Prášek na bázi Co-Mo-Cr-Si podobného složení jako slitina Tribaloy T-400.
Použití pro aplikace kde je vyžadována vysoká korozní odolnost, odolnost proti oxidaci při vysokých teplotách, vysoká odolnost proti kluznému opotřebení a zadírání jako např. sedla ventilů, kluzné plochy součástí čerpadel, součásti plynových turbin vystavené únavovému/vibračnímu opotřebení a pod.

T-800
-
150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 53 - 60 HRC
Prášek na bázi Co-Mo-Cr-Si podobného složení jako slitina Tribaloy T-800. Materiál poskytuje vyšší korozní odolnost a odolnost proti oxidaci při vyšších teplotách než slitina T-400.
Použití pro aplikace kde je vyžadována vysoká korozní odolnost, odolnost proti oxidaci při vysokých teplotách, vysoká odolnost proti kluznému opotřebení a zadírání jako např. sedla ventilů, kluzné plochy součástí čerpadel, součásti plynových turbin vystavené únavovému/vibračnímu opotřebení a pod.


Prášky na bázi Železa

 
 Označení Typ slitiny  Zrnitost  Tvrdost  C  Ni  Cr  Mn  Si Fe Mo Ostatní
 31.46.10 AISI 316L -150 +53µm   160 HV  ≤ 0,03 12,0  17,0 1,5  0,8 base  2,5 -
 316 HIC AISI 316H -150 +53µm   190 HV  0,11  12,0  17,0  0,2  0,8 base  2,2 -
 31.91.10 AISI 410L -150 +53µm   220 HV  ≤ 0,03  -  12,5  0,1  0,5 base  -  -
 M2  Nástrojová ocel -150 +53µm   63 HRC  1,0  -  4,0  0,3  0,3 base  5,0 W=6,2 V=2,0

 

31.46.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 160 HV
Prášek z austenitické nerezavějící Cr-Ni oceli / AISI 316L. Austenitický svarový kov je odolný korozi, důlkové korozi a mezi-krystalické korozi do 400 °C, odolný proti opalu do 800 °C. Dobrá obrobitelnost, leštitelný.
Použití pro vrstvy odolné korozi v chemickém a potravinářském průmyslu, taktéž jako mezivrstvy pří navařování tvrdých vrstev.

316HIC
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 190 HV
Prášek z austenitické nerezavějící Cr-Ni oceli s vyšším obsahem uhlíku pro aplikace pracující při vyšších teplotách.
Svarový kov je odolný korozi, důlkové korozi a štěrbinové korozi v různých pracovních médiích.
Použití pro vrstvy odolné korozi v chemickém a petrochemickém průmyslu.

31.91.10
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 40 HRC
Přídavný materiál typu 13% Cr nerezavějící oceli pro navařování těsnících ploch ventilů plynových, vodních a parních potrubních systémů pracujících do teplot +450°C.

M2
-150 +53 µm / atomizovaný v plynu / 63 HRC
Přídavný materiál legovaný Cr-Mo-W-V pro navařování rychlořezných nástrojových ocelí. Navařování značně namáhaných nástrojů na obrábění materiálů s vyšší pevností a s potřebou na velmi dobrou houževnatost navařeného kovu. Svarový kov po navaření obrobitelný broušením, není náchylný na tvorbu trhlin, vysoká odolnost proti otěru kov-kov, odolný tepelným šokům a rázům při současném namáháni a tlaku.
Použití pro řezné a střižné nástroje, razníky, matrice, střižnice, protlačovací trny, návary střižných hran, frézy, obrážecí nože, protahováky.

Adresa

Škrobárenská 518/16 - Hala B8
Brno  617 00, Czech Republic
GPS: 49°10'55.5"N 16°37'31.8"E

tel.: +420 543 250 727
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

WIRPO s.r.o.

Zabýváte se problematikou svařování, navařování, povrchovými úpravami nebo předehřevy? 

Společnost Wirpo® s.r.o. je dodavatelem materiálů pro tuto oblast od renomovaných českých i světových výrobců.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Evidujeme v běžném režimu.